Vatta község története
Vatta monográfiája
Letölthető»

 

 

Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha

Cím: 3431 Vatta, Szemere B.u.22.sz.
Telefon: 49/ 333-381
Főigazgató: Gátiné Kardos Zsuzsanna
E-mail: vattaovi@citromail.hu
Facebook: https://www.facebook.com/vattai.ovoda
Fenntartó és működtető: 2013.július 1-től: Vatta Községi Önkormányzat
Telephely: Konyha és Étkezde
Élelmezésvezető:
Kovács Károlyné
Telefon: 49/ 333-094

SZMSZ
Pedagógiai program
Házirend
Vattai Tündérkert Óvoda bemutatása

Vatta községben 1973 óta működik óvoda.
Az intézmény egy vegyes csoporttal kezdte működését az Általános Iskola tagintézményeként.
1982-ben a megnövekedett gyermeklétszám indokolttá tette még egy csoport létrehozását.
A meglévő épületen kisebb átalakítást végeztetett a fenntartó,a Vatta Községi Tanács, és egészen 1990-ig két csoporttal működött az óvoda. Az óvoda 1989-ben lett rákapcsolva a vezetékes ivóvízhálózatra.
Ezután a gyermeklétszám ismét jelentősen csökkent, ezért az 1990/1991. tanévtől ismét egy vegyes csoporttal működik az intézmény.
1993 jelentős fejlődési lépcső, ettől az időponttól van gáz a községben.
Az óvoda elsők között kapott vezetékes gázt.2000. november 01-től az óvodában a főzés megszűnt, az óvoda konyhája a fenti időponttól melegítő konyhaként funkcionál, az ebédet a korszerű iskolai konyháról kapjuk.

A 2002-es év jelentős változást hozott az óvoda épületét illetően. Új, korszerű vizesblokk épült az óvodához.
A meglévő régi épület is fel lett újítva - tetőzet, vízrendszer, fűtés, világítás korszerűsítésére, illetve a nyílászárók cseréjére is sor került. Jelenlegi formáját ekkor kapta az épület. Az óvoda játszótér is át lett alakítva, korszerű fajátékokkal bővült az udvar.
Az óvoda nagy, füves-fás területen, egészséges környezetben található.
Nagy játszóudvar áll a gyerekek rendelkezésére, ahol mozgási igényüket kielégíthetik, ügyességüket a különféle udvari eszközökön - mászókák, csúszda, függőhíd stb. - fejleszthetik.
Intézményünk 2005. június 30-ig önálló intézményként működött, a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program alapján készült Helyi Óvodai Nevelési Programunkkal. 2005. július 01-től Napközi Otthonos Óvodai Közoktatási Intézményfenntartói Társulás jött létre. Óvodánk a Bükkábrányi Körzeti Napközi Otthonos Óvoda, 2008-tól a Mezőkeresztes Harmatcsepp Napközi Otthonos Óvoda tagóvodájává vált. 2010. április 23-i nevelési értekezleten a nevelőtestület egy egységes nevelési program kidolgozásában állapodott meg, és ez a program 2010. Szeptember 01-től került bevezetésre.
A társulásban résztvevő hat település önkormányzatának döntése szerint ez a társulás 2013.június 30-án megszűnt, intézményünk 2013. Július 0l-től ismét önálló intézményként működik.
2013. szeptember 01-től az előzőekben adaptált Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint, a törvény által előírt módosításokat figyelembe véve működünk, melynek pedagógiai célja összhangban áll az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával.
Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.
Neve: Vattai Tündérkert Óvoda.
Célunk az óvodások (a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig) sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori, egyéni sajátosságaik alapján, az egyenlő hozzáférés figyelembevételével, a családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben. Az ismeretszerzést változatos tevékenységekkel, a tanulást játékba ágyazottan a nevelés szerves részeként kezeljük.
Feladatunk a gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeihez, szükségleteihez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékba és szervezetten, tevékenységekbe ágyazottan. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazva csökkentjük a meglévő hátrányokat, nem adunk helyet semmiféle előítéletnek.
Óvodánk tehát a Tevékenységközpontú Programjával a meglévő személyi, és tárgyi
feltételekkel biztosítja a gyermekek fejlődését.

2017. január 04-től új szervezeti struktúra létesült, a konyha az óvodához tartozik, mint telephely.
Intézményünk új neve: Vattai Tündérkert Óvoda és Konyha.


Birinyi László polgármester

Riport Korán Istvánnal
© 2005-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.