Vatta község története
Vatta monográfiája
Letölthető»

 

 

Orvosi Rendelő Felújítása Vatta

Kedvezményezett neve: Vatta Község Önkormányzata
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Vattán
A szerződött támogatás összege: 41.072.812Ft
A támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A pályázati összeg felhasználásával a Vatta Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Damjanich utca 2. sz. alatti orvosi rendelő épületének felújítása valósult meg. A projekt tartalmazta az orvosi rendelő működéséhez, a minimum feltételek biztosításához szükséges eszközök beszerzését is.
A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00009
A projekt befejezési dátuma: 2020.09.13.

A projekt keretében a Vatta Község Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő (3431 Vatta Damjanich utca 2.) felújítása és színvonalának javítását szolgáló eszközbeszerzés valósult meg.
A projekt során a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása valósult meg. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése valósult meg annak érdekében, hogy minden lakos számára hozzáférhetővé váljon a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény szolgáltatásai.
A felújítás során az épület átalakítása, korszerűsítése és bővítése valósult meg úgy, hogy az épületben jelenleg is meglévő funkciók a mai előírásoknak és elvárásoknak megfelelő körülmények között tudjanak működni.
A korszerűsítés során megvalósult az épület projektarányos, minden fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítése.
Az épület korszerűsítésénél a következő átalakítási munkák kerültek elvégzésre:
• Az épület keleti irányban bővítésre került. A bővítményben kapott helyett az akadálymentes WC és a takarítószer tároló helyiség
• A bővítményben helyzet kapott egy szélfogó, amelyen keresztül az orvosi rendelő és a gyógyszertár külön-külön is megközelíthető
• A bővítmény fennmaradó alapterülete a beteg váró területét bővíti
• A váró helységből nyíló beteg WC új előteret kapott
• A Damjanich út felőli bejárat előtt új akadálymentes rámpa készült.
• A belső alaprajzi kialakításnál az épület átjárható lett, a Damjanich út felől kialakítandó akadálymentes bejáraton keresztül a gyógyszertár, a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat egyaránt megközelíthető lett. Megmaradt emellett a másik bejárat is, mint a két utóbbi funkció fő megközelítési útvonala
• babakocsi tároló lett kialakítva a Kossuth út felőli bejáratnál, fedett kivitelben
A projekt során a működéshez szükséges eszközök is beszerzésre kerültek.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

 


Birinyi László polgármester

Riport Korán Istvánnal
© 2005-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.